"Először nem vesznek tudomást rólad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán győzöl." Gandhi

2013. január 18., péntek

Mi is az a KCK?A Kispesti Civilek a Közétkeztetésért (KCK) az Átalakuló Wekerle mozgalom legújabb munkacsoportja, melyet 7 wekerlei szülő hozott létre 2012 novemberében.
Tevékenységünk:
-         ismereteket szerzünk a közétkeztetés országos és kerületi helyzetéről. Tájékozódunk az elérhető táplálkozási szokásokat és közétkeztetési minőséget érintő felmérésekről, kapcsolódó jogszabályokról, sajtóanyagokról és felvesszük a kapcsolatot mindazokkal, akikről úgy gondoljuk, hogy ezen a téren hasznos tudást, tapasztalatot tudnak átadni.
-   igyekszünk felhívni a döntéshozók figyelmét a közétkeztetés helyzetének méltánytalanságára és a változtatás jelentőségére
-   a Kispesti Menzafigyelő Facebook oldalon próbáljuk egyszerre látni és láttatni a menza kerületi helyzetétÚgy érezzük a jelenlegi szolgáltató, a Pensió 17 Kft. az elvárható minimális minőségi színvonalat sem minden esetben tudja biztosítani, lásd penészes sonka, főtlen lencse, büdös virsli és társai, de a céljaink ezek rendezésén túlmutatnak. Szeretnénk elérni, hogy az Önkormányzat ambiciózusabb legyen annál, mint hogy ehetőt tesz az asztalra. Országos felmérések voltak a menza helyzetéről. Talán nem meglepő, hogy nem vizsgáztunk jól. Az pedig sokkal inkább szomorú, mint meglepő, hogy semmi nem történt a felmérés eredményeinek ismeretében. Sem országosan, sem helyi szinten. Sajnos a jelenlegi törvényi szabályozás nem ad megfelelő garanciákat a kezünkbe. Az alapvető jogok biztosa egy vizsgálatban megállapítja, hogy a közétkeztetés átfogó szabályozásának hiányában nem megoldott a minőségi szolgáltatás. A lyukas jogszabályok miatt az, hogy a menza minőségi-e csak a közétkeztető cégek önkontrollján múlik és azon, hogy az önkormányzat meghatározza-e az elvárt minőséget, ezt megfelelően szabályozza-e a közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésében és hatékony ellenőrzést hajt-e végre.
Úgy látjuk, hogy ezek közül semmi nem valósult meg Kispesten. A Pensió nem nyújtja az elvárható legminimálisabb szintet sem, az önkormányzat pedig egy olyan szerződést(http://uj.kispest.hu/images/fajlok/kozerdeku_adatok/kozbeszerzes/kozbeszerz_hirdetmeny/2012_kozbesz/kozetkeztetesi_szerzodesek/vallszerz_27_18995_208_2012_kozetkezt.pdf)írt alá, amiben nincsen specifikálva az elvárandó minőség, nincsenek felállítva a nem-megfelelés kritériumai.
Emellett az is probléma, hogy nem működtetnek a kerületben normális minőség monitorozási rendszert. Más önkormányzatok közétkeztetési szerződéseivel összevetve a XIX. Kerületi rendkívül engedékeny a hibás teljesítések és a szerződésszegési kritériumok megfogalmazásában. Ezekről a szerződésszegési kritériumokról különben a közmeghallgatáson az alpolgármestertől a közbeszerzési bizottság elnökén át a humánszolgáltatási irodavezetőig mindenki úgy nyilatkozott, mint ami soha nem fog előállni. A szolgáltatás minőségellenőrzési koncepciója teljesen hiányzik, amit szeptember óta képtelen pótolni az önkormányzat. A felelős Humánszolgáltatási Iroda semmilyen erőfeszítést nem tett azért, hogy az étkeztető cég által elkövetett hibás teljesítésekről jegyzőkönyvet készítsen, és ezzel ösztökélje a céget a minőség javítására. Ide tartozik még az a nonszensz helyzet is, hogy az étel minőségének ellenőrzéséért az intézményvezetőket tették felelőssé. Ismerjük más kerületek gyakorlatát, ott természetesen ez a dietetikus szakember(ek) feladata, aki rajtaütésszerűen ellenőrzi az intézményekben az étel minőségét, az étlap betartását, és minden hibáról jegyzőkönyvet készít (pl. ha hígnak találja a zöldborsó főzeléket, akkor szakértői véleményként leírja, hogy a borsó mennyisége nem felelt meg az elvárásnak). A mi önkormányzatunk ezt rábízta egyfelől az intézményvezetőkre, másfelől elfogadta, hogy a Pensió 17 Kft. mérje a „piros füzeteivel”, ami nyilvánvalóan nem megoldás.
Január elejétől a Humánszolgáltatási Iroda „új” minőség-monitorozási rendszert indított el, amelynek kialakításába nem vonta be az érintetteket. Ez az új koncepció csak nevében új, valójában a korábbi módszerrel az intézményvezetők értékelik a napi teljesítést egy elég átgondolatlan kérdőíven. Azt, hogy milyen értékelés kell ahhoz, hogy a szolgáltatás hibás teljesülésnek minősüljön Nagy Péter nem tudta megmondani. Véleményünk szerint világos kritériumokra volna szükség (ha már ez a szerződésből hiányzik), hogy mit tekintünk minőségi, első osztályú teljesítésnek, amire a szolgáltató ajánlatot tett a tender elnyerésekor. A KCK levelet is küldött ez ügyben Nagy Péter humánszolgáltatási irodavezetőnek és a polgármesternek, melyben megfogalmaztuk álláspontunkat a minőség-monitorozás jövőbeni rendszerével kapcsolatban. A levélre hivatalos reakciót nem kaptunk. A minőség monitorozási rendszerrel kapcsolatos meglátásaink:
o       Nem definiált, hogy milyen értékelés kell ahhoz, hogy a szolgáltatás hibás teljesülésnek minősüljön.
o       A szerződésből hiányzik, hogy mi tekinthető minőségi, első osztályú teljesítésnek. Véleményünk szerint szükséges lenne felállítani a világos kritériumok rendszerét, mely vezérfonal lehetne az értékelésnél.
o       2013. januárban az intézmények központosított fenntartásával új helyzet teremtődött, mely kihatással van a minőségellenőrzési, teljesítésigazolási jogkörökre is. Információink szerint az intézményvezetők nem írhatnák alá teljesítésigazolásokat. Márpedig ez az új ellenőrzési rendszer alapvetése.
o       Az új monitoring rendszerrel kapcsolatban javaslatunk, hogy az étkező intézményi dolgozók anonim módon külön-külön pontozásos skálán értékeljék az étel minőségét, és ebből alakuljon ki egy intézményi összpontszám. A teljesítési igazolás kiadásához az intézményi összpontszámnak valamilyen előre meghatározott értéket kelljen elérnie. Ez a módszer demokratikusabb, és nem helyezi nyomás alá az intézményvezetőket az étkeztető cég részéről. Ezen felül szükség van azon dolgozók véleményének a minőségértékelési rendszerben való megjelenítésére, akik az új szolgáltató megjelenése óta lemondták, illetve a jövőben esetlegesen lemondják az ebédet. Emellett javasoljuk, hogy legyen nyilvános, hogy hány dolgozó fizet elő az intézményben ebédre.
Egyelőre sajnos nem csak ezzel kapcsolatban nem lettünk meghallgatva. Szerettünk volna külön – a Pensió 17 Kft. nélkül – találkozni az illetékesekkel, még a jan. 23-i fórum előtt. Van egy részletes „vitaanyagunk” amit szeretnénk megbeszélni az Önkormányzattal, de úgy tűnik erre nem kapunk külön lehetőséget. A jan. 23-i alkalom pedig nem erre lett berendezve, azaz nyilván nem enged majd ennek megfelelő teret.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése