"Először nem vesznek tudomást rólad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán győzöl." Gandhi

2015. május 12., kedd

Legyen tiszta víz a pohárban: ólom a Wekerlei ivóvízben.

Az alábbi információt lehet küldeni itt élő barátoknak, családtagoknak. Reméljük, hogy minél hamarabb kapjunk megfelelő tájékoztatást. A cikkel szeretnénk elérni, hogy a lakosság végre kapjon megfelelő tájékoztatást az ívóvíz általános és jelenlegi minőségről. 

Az utóbbi félévben többször, több fórumon fordultunk az önkormányzathoz, Wekerle ivóvíz-ellátása kapcsán, mivel tartottunk attól, hogy a vízmérőcserék miatt ólom fog bekerülni a wekerlei ivóvíz-ellátásba. 

Sajnos nem sikerült rávenni az önkormányzatot, a Környezetvédelmi bizottságot, vagy a képviselőket hogy lépéseket tegyenek és tájékoztassák a lakosságot a vízminőséggel kapcsolatban, a lehetséges határérték feletti veszélyről, az ólmos víz használatáról, az ólomfogyasztás megelőzéséről.

Jelenleg mérések folynak, amit magánemberek és a vízművek végeznek, de az eredményeket nem hozták nyilvánosságra, így nem kizárható, hogy az ólom a fővezetékben határérték felett van. Egy wekerlei lakos által a Vízművek laboratóriumába bevitt vízminta vizsgálati eredménye szerint a pangó vízben 64.3 microgram/liter volt az ólomérték. Az érték nagyobb a Kormányrendelet 1. melléklet A és/vagy B táblázat határértékeinél, a víz nem minősíthető ivóvíznek. 

Szabadon hozzáférhető kell lennie egy ilyen adatnak.

A megnyugvás és az átláthatóság érdekében a szolgáltatótól várunk tisztázást, megfelelő tájékoztatást!

Ameddig nem tudjuk másképpen, az ivóvizet érdemes másképp használni. Nincs ok pánikra, csak másképpen kell vizet engedni ivásra, főzésre, a vízhasználati szokásokat érdemes átformálni. 

- ivóvizet, főzővizet a nap végén veszünk a csapból, és kancsóban hagyjuk állni este: ezzel a klór is elpárolódik.

- ha reggel kell ivóvizet engedni, érdemes hagyni a vizet folyni használata előtt. Nem lehet megmondani pontosan, milyen sokáig, a ház méretétől, a vízvezeték hosszúságától, anyagától függ. Egyik érintett lakó 5 percig hagyta a vizét folyni, amíg az engedélyezett határérték alá esett. Ilyen esetben fontos nem pazarolni a vizet; vödörbe lehet engedni, növények locsolására, WC öblítésre, mosásra használni.

Forralással nem lehet az ólmot kiszedni a vízből. 

Legyen tiszta víz a pohárban!

Kapcsolódó cikkek: 

Ólom a csapvízben: Van rá esély?

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/olom-csapvizben-van-ra-esely

2 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 2. "A Vízművek válaszait a bekötésekkel és a vízminőséggel kapcsolatban feltett kérdéseimre az alábbiakban teszem közzé, megjegyzések és kiegészítések nélkül. Pár napon belül igyekszem a népegészségügytől kapott információkat is átláthatóan közreadni.
  1. A wekerlei vízmérők beszerelése, a vezetékeket érintő munkálatok során várható a vezetékes víz ólom-koncentrációjának emelkedése.
  Válasz: A vízmérők beszerelése, szakszerűtlen szerelés esetén okozhat átmeneti koncentráció növekedést. Ezért is javasoljuk, hogy a mérő beépítések, az új bekötések kialakítása szervezett, egységes ügyrend szerint, Önkormányzat, Vízművek és lakók együttes összefogásával történjen. Amennyiben szükségesnek látják, az adott időszak alatt megemeljük a mérések számát.
  2. Mit tesz a Vízművek, hogy a koncentrációról a munkálatok előtt, alatt és után pontos és részletes információkkal rendelkezzen?
  Válasz: A munka alatt a vízszolgáltatás szünetelni fog. Utána természetesen ezt a paramétert is vizsgálni fogjuk.
  3. Hogyan, milyen formában, milyen tartalommal tervezi tájékoztatni az itt élőket a lehetséges vagy konkrét vízminőség-változásról, ennek veszélyeiről és a biztonságos, egészséges vízfogyasztás érdekében teendőkről?
  Válasz: A lakosság tájékoztatása az önkormányzattal együttműködésben fog történni. A tájékoztatókat a Fővárosi Vízművek Zrt készíti el, de a lakossághoz való eljuttatásában kérjük az önkormányzat hathatós segítségét.
  4. Hogyan kompenzálja a Vízművek az esetleges vízminőség-romlásért a fogyasztókat?
  Válasz: A célunk, hogy ilyen ne legyen. Ha előfordul, a törvény szerint járunk el, a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve.
  Wekerle vízhálózatának sajátosságaiból eredően vannak további kérdéseim. Egyes fogyasztók (lakások) nem a saját ingatlanjuk (adott esetben társasház) főmérőjén (ha van olyan), hanem egy másik ingatlanon keresztül kapják a vizet.
  5. Tesz, tehet-e valamit a Vízművek a helyzet rendezése érdekében, ha a vizet nem a saját ingatlanján keresztül kapó fogyasztó nem hajlandó mellékmérőről megállapodni a másik ingatlannal?
  Válasz: A célunk, hogy az ingatlanok mérősítése a bekötések rendezését és követhetetlen, jogszerűtlen állapotok felszámolását is megoldja. Ez azonban a fogyasztók egyéni vitás ügyeiben csak az Önkormányzat hathatós segítségével valósulhat meg.
  6. Ha nagyobb számban jelentkezne arra igény, hogy az ingatlanok közötti kusza hálózati viszonyok és/vagy az ólomcsövek felszámolása történjen meg a bekötési mérők felszerelésével egy füst alatt, akkor a munkálatok várható volumenére tekintettel a Vízművek tud-e ajánlani olyan vállalkozót-kivitelezőt, amely az egyedi megrendelésekhez képest jelentős árengedményt adhat? A vízművek rendelkezik saját mesterember-gárdával ilyen munkálatokra? Ha igen, egy kedvezményes ár biztosításával részt vállalnának-e abban, hogy szolgáltatási területükön tiszta és átlátható viszonyok jöjjenek létre, valamint az ingatlanokon belül is korszerű, egészséges hálózat váltsa le a régi ólomvezetékeket?
  Válasz: Ha jól tudom, már eddig is kedvezményes áron kínáltuk ezt a megoldást, és örömmel vennénk, ha az Önkormányzat segítségével minél több fogyasztó élne ezzel a lehetőséggel. Amennyiben a belső csatlakozó hálózatra gondolt, abban az esetben, ahogy azt korábban is tettük, javasoljuk a helyi vállalkozó alkalmazását. (‎Wekerlei egyedi bekötési vízmérőórák felszerelése facebook csoport)

  VálaszTörlés